shopup.com

รับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบลานจอดรถครบวงจร

สามารถแจ้งความต้องการของหน้างานเพื่อจัดอุปกรณ์ให้เหมาะกับการใช้งาน มีอุปกรณ์พร้อม ไม่ว่าจะเป็น ชุดแขนไม้กั้น เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ เครื่องรับบัตรคืนอัตโนมัติ ระบบอ่านป้ายทะเบียน Software ระบบคำนวณคิดค่าจอดรถ ระบบคำนวณที่จอดรถว่าง เครื่องคำนวณค่าจอดรถอย่างง่าย มีเครื่อง e-stamp สำหรับให้ส่วนลดค่าจอดรถ นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นบนตู้จ่ายบัตรและตู้รับคืนบัตรอัตโนมัติ เช่น เพิ่มกล้องวงจรปิด หรือเพิ่มชุด intercom ได้อีกด้วย

ระบบไม้กั้นลานจอดรถ

ระบบลานจอดรถและแขนไม้กั้น

เรียงตาม :
Engine by shopup.com