shopup.com
เครื่องตรวจสอบและนับธนบัตร Uni-Smart: US-150D เครื่องตรวจสอบและนับธนบัตร Uni-Smart: US-150D เครื่องตรวจสอบและนับธนบัตร Uni-Smart: US-150D
ราคา 38,900.00 บาท

23 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 506 ผู้ชม

เครื่องตรวจสอบและนับธนบัตร Uni-Smart: US-150D

คุณสมบัติเครื่อง:

- เครื่องนับธนบัตรชนิดตั๋งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

- นับพร้อมตรวจปลอมอัตโนมัติ ระบบ UV, MG, MT, 3D, DD

- ตรวจจับธนบัตรไทย ที่สอดไส้ต่างชนิดราคาแม่นยำ

- เครื่องหยุดนับทันที มีเสียงเตือน และแสดงสาเหตุของสิ่งผิดปกติที่พบ เช่น ธนบัตรปลอบต่างชนิดราคา ฯลฯ

- นับเร็ว 4 ระดับ 1500, 1200, 1000, 600 ฉบับ/ นาที

- นับปกติ, จัดชุด, สะสม, จัดชุด+สะสม

- จอแสดง LCD ขนาดใหญ่ พร้อมแสดงเวลาและวันที่

- สามารถนับธนบัตรใหม่ ธนบัตรกลางเก่ากลางใหม่และธนบัตรเก่า ที่ปะปนก้นได้แม่นยำ

- ตรวจจับผิดพลาด ธนบัตรติดกัน ช้อนกัน ขาดและพับครึ่ง

- กำหนดเริ่มทำงานอัตโนมัติ หรือเมื่อสั่งงาน

- ตั้งค่าเริ่มต้นและหยุดทำงานอัตโนมัติ

- มีระบบตรวจสอบความขัดข้องและผิดพลาดอัตโนมัติพร้อมแจ้งเตือน

- สามารถติดตั้งชอฟท์แวร์ใหม่ได้

- แข็งแรง ทนทาน มีด้ามจับพับเก็บสำหรับเคลื่อนย้าย

- มีจอแสดงจำนวนนับภายนอกเครื่อง

 รับประกัน 1 ปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 4394119-20

Email: sale@thaiannex.com

Line: @thaiannex

หรือ Scan QR Code ตามด้านล่าง

Facebook: www.facebook.com/thaiannex

Engine by shopup.com