shopup.com

ดูบทความความจำเป็นของเครื่องทำลายเอกสาร

ความจำเป็นของเครื่องทำลายเอกสาร

หมวดหมู่: บทความ

 

 

ช่วยลดปริมาณเอกสารที่ไม่จำเป็นหรือว่าเอกสารที่ไม่ใช้แล้วเพราะตามกฎหมายให้เก็บเอกสารที่ใช้งานทางด้านกฎหมายในระยะเวลา5ปีเท่านั้น

จึงได้คัดเอกสารที่มีอายุเกิน5ปีมาทำลายหรือว่าเอกสารที่ไม่จำเป็นกับทางองค์กรมาทำลายแล้วใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารน้อยลงเพราะเอกสารที่ไม่จำเป็นได้ถูกทำลายไปแล้ว

ทำให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกรวดเร็วเพราะเอกสารจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบจึงทำให้หาเอกสารได้ง่ายขึ้นและทำให้หน่วยงานเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะมีการจัดเรียงเอกสารที่ดีแล้วยังประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บเอกสารและเอกสารที่ทางหน่วยงานเก็บอยู่นั้นมีประโยชน์ใช้งานได้เพราะได้ถูกคัดเลือกก่อนที่จะนำเอกสารไปทำลาย

 

 

 

22 ตุลาคม 2559

ผู้ชม 9363 ครั้ง

Engine by shopup.com