shopup.com

สถิติ

5215577

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับลงเวลาเข้าออกพนักงาน ดูข้อมูลได้ด้วย 2 ระบบ

  • ดูข้อมูลด้วยโปรแกรม Time Attendance
  • ดูข้อมูลอย่างง่ายด้วยโปรแกรมที่มาในตัวเครื่อง SSR แสดงผลเป็น File Excel (ไม่ต้องลงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์)

 

 

 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เรียงตาม :
Engine by shopup.com