shopup.com

สถิติ

2415622
เครื่องแสตมป์เวลา ลานจอดรถ AMANO PIX-3000x
หมวดหมู่สินค้า: เครื่องแสตมป์บัตร

08 ธันวาคม 2560

ผู้ชม 2369 ผู้ชม

เครื่องแสตมป์เวลา เอกสาร-บัตรจอดรถ AMANO PIX-3000x

สามารถนำไปใช้ พิมพ์วันที่และเวลาในการจองตั๋วบัตรหรืองานสำหรับการคำนวณเงินเดือนหรือการคิดต้นทุนงาน เหมาะสำหรับปั๊มเอกสารสำคัญ สามารถแม้จะกำหนดให้ดำเนินการเป็นลำดับเลขเครื่องและการพิมพ์ได้ถึงหกหลัก

  • ปรับระดับความลึกพิมพ์ที่มีความลึกพิมพ์สูงสุด 1.2 นิ้ว
  • สามารถปรับตำแหน่งโดยกึ่งอัตโนมัติ หรือ ปรับตั้งตำแหน่งพิมพ์เองได้
  • มีระบบสำรองไฟ สามารถใช้งานได้เมื่อไฟดับเมื่อแบตฯเต็มได้ 62 ชม หรือ ประมาณ 400 ครั้ง
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลเวลาที่จะพิมพ์เองได้หลายรูปแบบ
  • เลือกรูปแบบเวลา/ปี เองได้ 12/24 และ ปี 4 หลัก หรือ 2 หลัก
  • ตั้งเสียงกริ่งได้
  • เปลี่ยนวันที่สิ้นเดือนอัตโนมัติ

รับประกันสินค้า 12 เดือน

มีบริการส่ง

 

 

รับซ่อมและเปลี่ยนผ้าหมึกเครื่องแสตมป์เวลาทุกยี่ห้อ

Engine by shopup.com