shopup.com

สถิติ

2107150
เครื่องนับและคัดแยกเหรียญ Power Bank CS-8

21 กรกฎาคม 2560

ผู้ชม 1027 ผู้ชม

เครื่องนับและคัดแยกเหรียญ Power Bank CS-8

- นับและคัดแยกเหรียญบาทไทยทุกชนิด ขนาดต่างๆได้พร้อมกัน

- สามารถตั้งค่านับจำนวนเหรียญตามขนาดที่ต่างกัน และบัทึกค่านับได้ไว้ในหน่อวยความจำ

- ความเร็วในการนับ 270 เหรียญ/นาที

- จดแสดงผล LED แสดงจำนวนที่นับได้ 4 หลัก

- คำนวณมูลค่าทั้งหมดของเหรียญได้

- มีกล่องคัดแยกเหรียญ 8 กล่อง

- ความจุช่องป้อนเหรียญ รับได้สูงสุด 500 เหรียญ (ขึ้นอยู่กับชนิดของเหรียญ)

 

มีบริการส่ง

รับประกันสินค้า 1 ปี

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com