shopup.com

สถิติ

1995160
เครื่องเคลือบเอกสาร GBC CLA-302 (A3 2ลูกกลิ้ง)
หมวดหมู่สินค้า: เครื่องเคลือบเอกสาร

19 กันยายน 2560

ผู้ชม 2108 ผู้ชม

เครื่องเคลือบเอกสาร GBC CLA302

  • เครื่ืองเคลือบเอกสารขนาด A3
  • ใช้เวลาอุ่นเครื่อง 5 นาที
  • มีไฟแสดงผลเมื่อเครื่องเคลือบเอกสารพร้อมใช้งาน
  • สามารถเคลือบพลาสติกหนา 100 / 125 Micron
  • สามารถเคลือบเอกสารแบบเย็นได้
  • ความเร็วในการเคลือบเอกสาร 260 มม./นาที
  • จำนวนลูกกลิ้ง 2 ลูกกลิ้ง
  • กำลังไฟ 400 วัตต์

 

เครื่องเคลือบเอกสาร รับประกัน 1 ปี

 

 

Engine by shopup.com