shopup.com

สถิติ

2989893
เครื่องสแกนสแกนลายนิ้วมือและเส้นเลือด ZK FV350 (ควบคุมประตูได้) เครื่องสแกนสแกนลายนิ้วมือและเส้นเลือด ZK FV350 (ควบคุมประตูได้)
หมวดหมู่สินค้า: เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

20 เมษายน 2561

ผู้ชม 710 ผู้ชม

เครื่องสแกนสแกนลายนิ้วมือและเส้นเลือด ZK FV350

  • รองรับการสแกนลายนิ้วมือและเส้นเลือด 1,000 ผู้ใช้งาน
  • เชื่อมต่อข้อมูลด้วย TCP/IP, USB
  • สามารถเชื่อมต่อชุดควบคุมประตูได้ (Access Control)

 

มีบริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและชุดควบคุมประตู

ZK FV350

Engine by shopup.com