shopup.com

สถิติ

3142735
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZK F22 (Access Control)

01 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 565 ผู้ชม

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZK F22

  • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
  • อ่านบัตรได้ 5,000 ใบ
  • เก็บข้อมูลในเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ 30,000 รายการ
  • เชื่อมต่อข้อมูลด้วย TCP/IP, wifi, RS485
  • สามารถเชื่อมต่อเข้ากับชุดควบคุมประตูได้ (Access Control)

 

มีบริการติดตั้งเครื่ืองสแกนลายนิ้วมือและชุดควบคมประตู

ZK F22

Engine by shopup.com