shopup.com

สถิติ

2621314
การ์ดทัวร์  BP-2002S
หมวดหมู่สินค้า: การ์ดทัวร์ Guard Tour System

08 ธันวาคม 2560

ผู้ชม 2005 ผู้ชม

การ์ดทัวร์  BP-2002S

- การ์ดทัวร์ เป็นเครื่องมือสำหรับเช็คเวลาจุดตรวจตราโดยพนักงาน

- ระบบหัวอ่าน RFID Reader สามารถอ่านข้อมูลจุดตรวจได้โดยไม่ต้องสัมผัสจุดตรวจ ทำให้สามารุซ่อมจุดตรวจไว้หลังผนังได้

- ตรวจสอบข้อมูลการตรวจตรา ได้โดยการเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

- รองรับการใช้งานทั้งแบบ stand alone และแบบ Network

 

รับประกัน 1 ปี

จัดส่งฟรี

Engine by shopup.com